Kontrollera oss...

”Text & bild är hämtad från säkervatten.se
Krav för auktorisation | Fördelar

De företag som kan utföra Säkra Vatteninstallationer är auktoriserade och har rätt att använda sig av Säker Vattens logotyper i sin marknadsföring.

För att företag ska kunna bli auktoriserat krävs att företaget/filialen har:

  • ansökt om att bli Aukoriserat VVS-företag

  • skrivit under en avsiktsförklaring att följa branschreglerna (medföljer ansökninghandlingen)

  • minst en person anställd som har dokumenterad kunskap i gällande normer och regler för VVS-installationer (PBL,BBR),

  • en ansvarsförsäkring

  • VVS-montörerna måste ha en yrkesutbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

  • VVS-montörer och arbetsledare utbildade i branschreglerna och som har branschlegitimation.

Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Varje år genomförs stickprovskontroll på att kraven uppfylls.

Fördelar

Det finns många fördelar både för den professionella montören och för slutkunden.

En Säker Vatteninstallation förebygger och förhindrar aktivt

  • vattenskador

  • legionellasmitta

  • brännskador

  • förgiftning

Branschreglerna innebär för dig som beställare att du på ett enkelt sätt vet att VVS-installationen är gjord på säkraste sätt och att de följer de krav som aktörer i byggbranschen och försäkringsbolag kräver.

Läs om hur du som proffskund eller konsumentkund kan beställa en vvs-installation som följer kraven i branschreglerna. 

”Text & bild är hämtad från säkervatten.se